Služby

Poradenství
Tuto službu zajišťují naši nejzkušenější specialisté. Jedná se o řešení takových problémů a situací, na které
naši zákazníci nemají dostatek vlastních odborníků. Dále pak v rámci této služby nabízíme odbornou pomoc
při vytváření podnikových strategií a plánování rozsáhlých projektů, organizaci výběrových řízení, vypracování technické i obchodní zadávací dokumentace, vyhodnocování nabídek a navazujcí příprava kontraktů a kontraktační jednání. 
Projekty
Pro Vaše rozvojové, inovační či zlepšovací projekty Vám po dobu trvání projektu poskytneme projektové
vedoucí a další specialisty do Vašich projektových týmů nebo Vám dodáme celý projekt.
Technická pomoc
Na přechodnou dobu (např. dlouhodobé stáže, perioda náboru a zácviku nových zaměstnanců, mateřská
dovolená, atd.) doplníme Vaše pracovní týmy našimi spolupracovníky.
Outsourcing
Převezmeme odpovědnost za některou z Vašich činností nebo útvarů.
Školení
Provádíme školení v oblasti nástrojů řízení kvality a v oblasti "soft skills"
(prezentační dovednosti, komunikace,..)

O společnosti

Neuran je konzultační technologická organizace,
která pracuje zejména v automobilovém, strojním, elektrotechnickém a spotřebním průmyslu. V současnosti působíme v České republice, na Slovensku a v Německu. Několik projektů jsme realizovali i v dalších zemích (Maďarsko, Bosna). Spolupracujeme s odbornými firmami v rámci Evropské unie.