Obory působnosti

Kvalita
V oblasti kvality máme široký záběr od kvality dodavatelů přes výrobní kvality až po zajišťování kvality
u zákazníků. Provádíme audity ISO 9001 a ISO TS 16 949. Jsme schopni připravit Vás na certifikaci.
Výroba
Naše činnosti ve výrobě se dají rozdělit do dvou skupin jednou z nich je rozšiřování výroby formou montáže
a náběhu nových zařízení nebo stěhováním existujících zařízení z jiných lokalit. Druhým směrem je optimalizace výrobního procesu kam patří snižování zmetkovitosti, zvyšování produktivity, zavádění štíhlé výroby a další.
Logistika
I v oboru logistiky se pohybujeme v poměrně širokém spektru, zabýváme se skladováním, zásobováním výroby
i dopravou.


Procurement
V této oblasti se pohybujeme od nákupu jednotlivých zařízení až po zajišťování kompletního procurementu při realizaci technologických celků.

O společnosti

Neuran je konzultační technologická organizace,
která pracuje zejména v automobilovém, strojním, elektrotechnickém a spotřebním průmyslu. V současnosti působíme v České republice, na Slovensku a v Německu. Několik projektů jsme realizovali i v dalších zemích (Maďarsko, Bosna). Spolupracujeme s odbornými firmami v rámci Evropské unie.